Webbdesign

ForsströmMusic arbetar med specialanpassade webblösningar baserade på HTML5, MySQL och PHP. Grundprincipen är att systemen skall vara enkla och funktionella. Exempel på webbsidor skapade av ForsströmMusic är KonfNet (egenutvecklat) och Siljanbygdens Sändareamatörer (baserad på Joomla). Vår egen webbplats är baserad på WordPress.

ForsströmMusic har även utvecklat webbsidor för internetstudier, ärendehanteringssystem samt loggning.