IoT & Hemautomation

ForsströmMusic arbetar på konsultbasis i projekt som involverar Arduino, Raspberry Pi och PLC-styrsystem (Codesys). Vi har erfarenhet från sjöfartens drift och underhåll, automationslösningar och styrsystem.

För tillfället utvecklas ett hemautomationssystem baserat på Arduino, med styrning via SMS alternativt internet. Utöver detta pågår just nu experiment och byggnation av 3d-skrivare av typen Delta, Prusa i3, samt CoreXY.